Een Remedial Teacher begeleidt kinderen die problemen hebben met rekenen, schrijven en lezen. Remedierend werken betekent herstellend werken, ofwel de leerachterstand verminderen. Dus als uw kind dyslectisch is of een zwakke rekenaar, dan zorg ik ervoor dat hij mee kan komen in de klas. Zo nodig bied ik hem hulpmiddelen aan.

Leerlingen met gedragsproblemen kunnen ook bij mij terecht. Strikt genomen valt die ondersteuning voor hen niet onder Remedial Teaching. Maar ook zij hebben leerproblemen. Door mijn jarenlange ervaring in het Speciaal onderwijs kan ik ook deze kinderen begeleiden.