Autisme – tips voor de ouders

 

 1. Visualiseer de activiteiten met pictogrammen voor uw kind.
 2. Gebruik een planbord om de week goed te overzien.
 3. Bereid uw kind voor op onverwachte situaties.
 4. Wees er op bedacht dat uw kind anders waarneemt. Misschien kijkt uw kind heel gedetailleerd en heeft dan geen overzicht. Kinderen in het autistisch spectrum herkennen voorwerpen en mensen anders dan u.
 5. Wees er van bewust dat de zintuiglijke ervaringen van uw kind anders kunnen zijn. Dit kan varieren van overgevoeligheid voor geuren, bepaalde stoffen en  aanrakingen.
 6. Zorg dat uw kind huiswerk maakt op een vaste plek met zo min mogelijk prikkels.
 7. Vaste gewoonten en ritme geven rust bij het starten van het huiswerk. Bijvoorbeeld thuiskomen, tas uitpakken, spullen opbergen, kopje thee drinken en daarna aan het werk.
 8. Een klok of een tijdwekker is erg handig om de tijd te bewaken. Bijvoorbeeld bij het werken op de computer.
 9. Kijk op de website www autisme.nl voor meer informatie.

Marijn
Marijn is vier jaar en heeft kenmerken in het autistisch spectrum. Hij een een ‘rugzakje’. Zijn ouders wilden graag dat Marijn  op de basisschool zou blijven. De basisschool zocht een begeleider. Dat werd ik.

ik geef Marijn taalles. Ik zit naast hem in de klas. systematisch leer ik hem de letters. Marijn maakt dan bijvoorbeeld foto’s van voorwerpen die beginnen met de aangeboden letter. Zijn ouders maken een collage van de foto’s en verwerken die in een letterboekje. Marijn heeft het boekje altijd bij zich,zowel op school als thuis.

Marijn zit nu in groep 2 en zal goed voorbereid zijn op het aanvankelijk lezen in groep 3. De kans is groot dat hij tot en met groep 8 op de basisschool kan blijven.

Dyscalculie- tips voor de ouders

 

 1. Heeft uw kind een rekenprobleem? Weet dat de diagnose vanaf groep 5 gesteld kan worden.
 2. Blijf in uw kind geloven en moedig hem aan. Vaak hebben kinderen met dyscalculie faalangst door negatieve ervaringen met rekenen. Benadruk de dingen die uw kind goed kan.
 3. Heb geduld want de resultaten kunnen sterk wisselen.
 4. Bedenk dat uw kind meer tijd nodig heeft om de taak te begrijpen.
 5. Geef dezelfde structuur als op school.
 6. Gebruik hulpmiddelen bijvoorbeeld een tafelkaart, een rekenmachine een kalender om het geheugen te ontlasten.
 7. Hou er rekening mee dat bij meer vakken gebruik wordt gemaakt van getallen. Bijvoorbeeld geschiedenis (jaartallen onthouden) en bij aardrijkskunde (schaalberekenen)
 8. De scholen in het voortgezet onderwijs aanvaarden vaak een dyscalculieverklaring. Uw kind mag dan hulpmiddelen gebruiken of krijgt meer tijd voor toetsen.

Mirte
Mirte zit in groep 7. Haar ouders komen bij mij omdat ze zich zorgen maken over haar leerprestaties. In mijn onderzoek kom ik erachter dat Mirte kenmerken heeft van dyscalculie. Haar intelligentie heeft haar al die jaren ‘gered’. Nu we weten wat het probleem is, kunnen we aan de slag.

Alle rekenlessen bereid ik met Mirte voor (pre-teaching). Na twee maanden kan ze alle sommen in de klas zelfstandig maken. Ze heeft minder stress tijdens de rekenles en feiten blijven beter hangen (aantal dagen van de maand, 50%= 1/2 ect). Kortom: met een consequente training maakt Mirte een inhaalslag.

Dyslexie – tips voor ouders

 

Naast begeleiding helpt het als u regelmatig met uw kind leest.
Het meest effectief is als u dit drie keer per week op vaste tijden doet.
Gebruikt uw kind speciale middelen bij het lezen, zoals leesvenster, tekstvergrotingen of een letterkaart? Gebruik die dan zo mogelijk ook thuis.

Leesinstructie

 1. Laat uw kind een tekst kiezen.
 2. Bekijk samen hoe de tekst eruit ziet: Wat voor plaatjes zijn er, hoe is het hoofdstuk ingedeeld, etc. En vraag: Waar zal het over gaan?
 3. U leest de tekst voor = kennismaken met de inhoud
 4. Lees gelijktijdig dezelfde tekst nog een keer = leestempo bevorderen
 5. Lees dezelfde tekst om beurten hardop.
 6. Lezen jullie een boek? Lees dan alvast een stukje van het volgende hoofdstuk voor.

Victor
Victor krijgt in groep 4 wel een dyslexie verklaring maar de school biedt geen extra begeleiding. Na een jaar trekken zijn ouders bij mij aan de bel omdat zij zien dat hun zoon achteruitgaat. Om de kosten van de begeleiding laag te houden zorg ik ervoor dat de school en ouders goed gaan samenwerken. Want wat er op school kan, gebeurt daar. De ouders en de leerkracht doen actief mee

De week van Victor

 • Maandag: Ik oefen met Victor snel en nauwkeurig, lezen  en spelling.
 • Dinsdag: De leerkracht leest met Victor en oefent spelling.
 • Woensdag: De ouders herhalen alles met Victor.
 • Donderdag en vrijdag: Victor maakt extra spellingsoefeningen op de computer.
 • Zaterdag en zondag: Victor leest zijn ouders korte verhalen voor (kilometers lezen).