Ervaring

 

Meer dan vijfentwintig jaar begeleid ik kinderen met dyslexie, dyscalculie en schrijfproblemen.

In het Speciaal Onderwijs heb ik als leerkracht jarenlang gewerkt met kinderen met een neurologische aandoening of een chronische ziekte. In mijn huidige praktijk ondersteun ik ook met kinderen met hemiplegie, gehoorproblemen, autisme, DCD of een laag IQ. Ook hyperactieve kinderen begeleid ik.

Ik ben bekend met het GIP-model, met het Beertjes-model en met de programma’s PAD, Kurzweil en Connectlezen. Daarnaast heb ik ervaring met uiteenlopende leer- en hulpmiddelen ook digitaal. Ik ben tenslotte bevoegd om de Dyslexie Screening Test (DST) af te nemen.

Planmatig te werken is nodig om resultaten te halen. Daarom  schrijf ik handelingsplannen voor uw kind. Daarin staat precies wat de doelen zijn en hoe ik die samen met de leerkracht en met u, de ouders, wil bereiken.

Opleidingen

 

 • Universiteit van Amsterdam: Bachelor in de Pedagogische Wetenschappen jaar 2007
 • Pedagogische Academie Haarlem
 • De Fontys Amsterdam: Speciaal onderwijs
 • De Fontys Amsterdam: Remedial Teaching

Specialisaties 

 • Autisme in de klas (met certificaat)
 • Epilepsie (interne opleiding De Waterlelie)
 • Teken je gesprek  jaar 2016
 • Jungle memory   jaar 2015
 • Gedrag en leerprestaties verbeteren door middel van beweging Masterclass MRT (certificaat)  jaar 2014

Rekenen

 • Rekenpprogramma: Met sprongen vooruit (met certificaat)
 • Behandelaar Ernstige Reken-en Wiskundeproblemen en Dyscalculie, (met certificaat) jaar  2016

Lezen

 • DST(Dyslexie Screening Test) jaar 2015
 • BOUW( interventie programma lezen) jaar 2016

Taal

 • TOS modules (taalontwikkelingsstoornis)2016

Referenties

 

De familie Barens over het werk van Gerda.

Hier volgt een kort verhaaltje over jou.

Onze jongste zoon, Thomas 9 jaar, is dyslectisch.
Op de basisschool krijgt hij onvoldoende ondersteuning.Hierdoor komt hij steeds meer achterop en hij heeft er zelf ook geen zin meer in.

Door de ondersteuning van Gerda met een op maat gesneden programma voor Thomas in samenspraak met de leerkrachten van de basisschool hebben de lees- en schrijf resultaten van Thomas een enorme stap de goede richting ingenomen!

Gerda komt één keer per week bij ons thuis, tussen de middag, om Thomas 1:1 te trainen.
De leerkrachten oefenen ook éénmaal per week met Thomas en wij. ouders ook.
Daarnaast bedenkt Gerda oefeningen die hij on line kan maken. Op gezette tijden hebben wij plenair overleg met de leerkrachten en Gerda.

Wij zijn heel erg content met de ondersteuning van Gerda.Onze investering is het dubbel en dwars waard! Wij kunnen en willen op de basisschool niet meer zonder de ondersteuning van Gerda voor Thomas.

Marc en Ineke Barens.