Kind met rugzak en schrift. Groot Remedial Teaching Haarlem en omstreken.

Ervaring

Meer dan vijfentwintig jaar begeleid ik kinderen met dyslexie, dyscalculie en schrijfproblemen.

 

In het Speciaal Onderwijs heb ik als leerkracht jarenlang gewerkt met kinderen met een neurologische aandoening of een chronische ziekte. In mijn huidige praktijk ondersteun ik ook met kinderen met hemiplegie, gehoorproblemen, autisme, DCD of een laag IQ. Ook hyperactieve kinderen begeleid ik.

 

Ik ben bekend met het GIP-model, met het Beertjes-model en met de programma's PAD, Kurzweil en Connectlezen. Daarnaast heb ik ervaring met uiteenlopende leer- en hulpmiddelen ook digitaal. Ik ben tenslotte bevoegd om de Dyslexie Screening Test (DST) af te nemen.

 

Planmatig te werken is nodig om resultaten te halen. Daarom  schrijf ik handelingsplannen voor uw kind. Daarin staat precies wat de doelen zijn en hoe ik die samen met de leerkracht en met u, de ouders, wil bereiken.