Kind met rugzak en schrift. Groot Remedial Teaching Haarlem en omstreken.

Dyscalculie- tips voor de ouders

1. Heeft uw kind een rekenprobleem? Weet dat de diagnose vanaf groep 5 gesteld kan worden.

2. Blijf in uw kind geloven en moedig hem aan. Vaak hebben kinderen met dyscalculie faalangst door negatieve ervaringen met rekenen. Benadruk de dingen die uw kind goed kan.

3. Heb geduld want de resultaten kunnen sterk wisselen.

4. Bedenk dat uw kind meer tijd nodig heeft om de taak te begrijpen.

5. Geef dezelfde structuur als op school.

6. Gebruik hulpmiddelen bijvoorbeeld een tafelkaart, een rekenmachine een kalender om het geheugen te ontlasten.

7. Hou er rekening mee dat bij meer vakken gebruik wordt gemaakt van getallen. Bijvoorbeeld geschiedenis (jaartallen onthouden) en bij aardrijkskunde (schaalberekenen)

8. De scholen in het voortgezet onderwijs aanvaarden vaak een dyscalculieverklaring. Uw kind mag dan hulpmiddelen gebruiken of krijgt meer tijd voor toetsen.

 

 

Mirte

Mirte zit in groep 7. Haar ouders komen bij mij omdat ze zich zorgen maken over haar leerprestaties. In mijn onderzoek kom ik erachter dat Mirte kenmerken heeft van dyscalculie. Haar intelligentie heeft haar al die jaren 'gered'. Nu we weten wat het probleem is, kunnen we aan de slag.

 

Alle rekenlessen bereid ik met Mirte voor (pre-teaching). Na twee maanden kan ze alle sommen in de klas zelfstandig maken. Ze heeft minder stress tijdens de rekenles en feiten blijven beter hangen (aantal dagen van de maand, 50%= 1/2 ect). Kortom: met een consequente training maakt Mirte een inhaalslag.