Waar?
Leerlingen begeleid ik onder schooltijd of daarna. Bij voorkeur werk ik op de school van uw zoon of dochter. Dit heeft als voordeel dat uw kind in zijn leeromgeving blijft en ik direct kan overleggen met de leerkracht.

Wanneer de Remedial Teaching niet op school kan plaatsvinden, dan kom ik bij u thuis. U hoeft uw kind dus nooit  weg te brengen en op te halen.

Kennismakingsgesprek
Eerst maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij u thuis, om onze wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Contact met de leerkracht
Daarna vraag ik bij de leerkracht of de interne begeleider de didactische gegevens op van uw kind.  Ik verzamel alle toetsgegevens en rapportages.

Handelingsplan
Nadat ik alle gegevens op een rij heb gezet, schrijf ik een realistisch handelingsplan, met een advies voor het aantal sessies. Mijn voorkeur gaat er sterk naar uit een plan te bedenken, waarbij de school ook een deel kan uitvoeren. Op die manier laat de school zien dat ze zich inzet voor haar zorgleerlingen.

Bespreking plan van aanpak
Het handelingsplan bespreek ik eerst met de ouders en de leerkrachten. Dit betekent dat de leerkracht ook het handelingsplan krijgt en inzicht heeft in de vorderingen van de Remedial Teaching lessen.

Verloop
De ouders houd ik wekelijks op de hoogte via de e-mail.
Na acht weken evalueer ik met u en de school het handelingsplan en passen we zo nodig de doelstellingen aan.
Soms is voor de evaluatie nodig eerst de toetsmomenten (bijvoorbeeld Cito-toets) af te wachten. Dan kunnen we gericht het effect meten van de Remedial Teaching.

Praktische zaken:

  • Het kennismakingsgesprek is gratis
  • Betaling is per sessie
  • Geen bijkomende kosten zoals reiskosten
  • Evaluatiegesprek is inclusief het tarief van de les/begeleiding
  • Handelingsplan is inclusief het tarief van de les/begeleiding
  • De mogelijk bij ziekte van uw kind thuis les te geven.
  • Afmelden 24 uur van te voren