Kind met rugzak en schrift. Groot Remedial Teaching Haarlem en omstreken.

Autisme - tips voor de ouders

1. Visualiseer de activiteiten met pictogrammen voor uw kind.

2. gebruik een planbord om de week goed te overzien.

3. Bereid uw kind voor op onverwachte situaties.

4. Wees er op bedacht dat uw kind anders waarneemt. Misschien

kijkt uw kind heel gedetailleerd en heeft dan geen overzicht. Kinderen in het autistisch spectrum herkennen voorwerpen en mensen anders dan u.

5. Wees er van bewust dat de zintuiglijke ervaringen van uw kind anders kunnen zijn. Dit kan varieren van overgevoeligheid voor geuren, bepaalde stoffen en  aanrakingen.

6. Zorg dat uw kind huiswerk maakt op een vaste plek met zo min mogelijk prikkels.

7. Vaste gewoonten en ritme geven rust bij het starten van het huiswerk. Bijvoorbeeld thuiskomen, tas uitpakken, spullen opbergen, kopje thee drinken en daarna aan het werk.

8. Een klok of een tijdwekker is erg handig om de tijd te bewaken. Bijvoorbeeld bij het werken op de computer.

9. Kijk op de website www autisme.nl voor meer informatie.

 

Marijn

Marijn is vier jaar en heeft kenmerken in het autistisch spectrum. Hij een een 'rugzakje'. Zijn ouders wilden graag dat Marijn  op de basisschool zou blijven. De basisschool zocht een begeleider. Dat werd ik.

 

ik geef Marijn taalles. Ik zit naast hem in de klas. systematisch leer ik hem de letters. Marijn maakt dan bijvoorbeeld foto's van voorwerpen die beginnen met de aangeboden letter. Zijn ouders maken een collage van de foto's en verwerken die in een letterboekje. Marijn heeft het boekje altijd bij zich,zowel op school als thuis.

 

Marijn zit nu in groep 2 en zal goed voorbereid zijn op het aanvankelijk lezen in groep 3. De kans is groot dat hij tot en met groep 8 op de basisschool kan blijven.